Capitool Reisgids Zeeland

Capitool Reisgids Zeeland

Meer info

In de Capitool-reeks verscheen dit deel over de provincie Zeeland. Na een algemene inleiding over de provincie met aandacht voor heden en verleden volgen regiogewijze beschrijvingen van toeristisch interessante onderwerpen. Als eerste wordt de hoofdstad Middelburg grondig verkend. Daarna volgt een tour over de diverse eilanden: Schouwen-Duiveland, Walcheren, de Bevelanden, Tholen en St.Philipsland en tenslotte Zeeuws-Vlaanderen. In de gebruikelijke Capitool-stijl wordt zo een representatief beeld van deze provincie neergezet, dat de bezoeker zal herkennen. Er had wat meer nadruk kunnen liggen op veranderingen en ontwikkelingen in de afgelopen decennia, zoals de metamorfose van de Vlissingse boulevard. De korte teksten worden ondersteund door vele kleurenfoto's en tekeningen. Ter afsluiting praktische reis- en verblijfsinformatie over o.a. accommodaties, eten en drinken, winkelen en cultuur, met vermelding van vele websites. Met register. Kleine letter.

Nog geen opmerkingen