Getijtafel (HP33)

Getijtafel HP33

Meer info

HP33 Waterstanden en stromen 2013 .Jaarlijks verschijnt onder HP33 de gecombineerde uitgave van waterstanden (onder meer de uurstanden van 17 stations) en getijstromen langs de Nederlandse kust en aangrenzend gebied. De HP33 geeft voor een groot aantal plaatsen per uur de rijzing van het water boven het reducatievlak (van de zeekaart). Ook staan er getijkrommen in met de waterstanden bij springtij en doodtij. Met behulp van de getijkrommen in de HP33 kunt u voor elk tijdstip de waterstand berekenen.Deze uitgave van de Nederlandse Hydrografische dienst is zowel in paperback als digitaal te verkrijgen

Nog geen opmerkingen