NLtides HP33D

NLtides HP33D

Meer info

NLTides editie 2013 levert officiele getijvoorspellingen voor alle belangrijke havens van Nieuwpoort in Belgie tot List in Duitsland en stroomgegevens voor de zuidelijke Noordzee, het Nederlandse gedeelte van de Waddenzee, Wester- en Oosterschelde, benedenrivieren en belangrijke havenaanlopen. NLTides bevat meer havens dan de papieren HP33. De voorspelde getijhoogten voor de Nederlandse havens en de stroominformatie zijn identiek aan die van de HP33. De getijvoorspellingen voor de Belgische en de Duitse havens zijn gelijk aan de voorspellingen in de getijvoorspellingssoftware TotalTide van de UKHO. De voorspelde waterstanden kunnen worden getoond t.o.v. LAT en GLLWS

Nog geen opmerkingen